Wij zetten ons in voor
de vriendenstichting
lees meer
Wij zetten ons in

Vrienden

De Stichting Vrienden van het St Jansdal ondersteunt met de opbrengst van donaties en giften extra voorzieningen voor de patiënten in het ziekenhuis St Jansdal. Het gaat om projecten die buiten het reguliere budget van het ziekenhuis zelf vallen. Daar waar het ziekenhuis zelf garant staat voor de primaire zorg, voegen de voorzieningen die door de Vrienden financieel ondersteund worden een extra dimensie toe. Hierdoor wordt het verblijf voor de patiënt aangenamer gemaakt.

 

Beleid

Er is door het bestuur van de Vrienden een beleidsnotitie gemaakt, waarin rekening gehouden wordt met de randvoorwaarden van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 

  

Geven voelt goed!

Met een donatie of gift kunt u de projecten van de Stichting Vrienden van het St Jansdal ondersteunen. Want als een patiënt meer op zijn gemak is, voelt hij zich beter. Maar een bijdrage leveren aan de samenleving voelt zelf ook goed. Indien u donateur wilt worden of een gift wilt doen, verwijzen wij naar ons aanmeldingsformulier op de website. Voor sponsoring verzoeken wij u contact met ons op te nemen. De mogelijkheden om te ondersteunen zijn: