Periodieke gift

Wil je de Stichting Vrienden van het St Jansdal regelmatig en voor minimaal vijf jaar steunen, dan is een periodieke schenking voor je fiscaal aantrekkelijk. Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal vijf jaar een schenking te doen. Vanaf 1-1-2014 is een notariële akte niet meer nodig. De schenking wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Kijk voor nadere informatie op de website van de belastingdienst.