Lijfrenteschenking

Overweeg je om de Stichting Vrienden van het St Jansdal regelmatig of voor een langere periode te steunen? Dan is het aantrekkelijk om een lijfrenteschenking te doen. Een lijfrenteschenking is een schenking voor langere tijd. Als je een schenking doet voor een periode van tenminste vijf jaar, dan is het bedrag volledig van de belasting aftrekbaar. Voor een lijfrenteschenking is wel een notariële akte nodig. 

Het afsluiten van een schenkingsakte kan kosteloos: de Stichting Vrienden van het St Jansdal betaalt de notaris wanneer je een akte afsluit voor een schenking van minimaal € 500 per jaar. 

 

De fiscus stelt de volgende voorwaarden om het bedrag volledig af te mogen trekken van de belasting: 

  • Vastlegging per notariële akte 
  • Vaste termijnen (ieder jaar hetzelfde bedrag schenken) 
  • Een minimumaantal jaren (vijf jaar)