Projecten

Stichting Vrienden van het St Jansdal zet zich in voor belangrijke projecten die ten gunste komen van patiënten en bezoekers, groot en klein. Het gaat om voorzieningen, die niet uit het budget van het ziekenhuis zelf betaald kunnen worden.
Deze aanvragen worden door het bestuur getoetst aan diverse criteria. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de voorziening het welzijn van de patiënt moet verhogen. Aanvragen mogen ook niet onder de exploitatie vallen.  

 

Speerpunten

Met de realisatie van deze voorzieningen ondersteunt de Stichting Vrienden van het St Jansdal het streven van het ziekenhuis om een helende omgeving te bieden, waarin de patiënt zich meer thuis voelt, minder angstig is en sneller herstelt.

Zorgen voor jezelf en voor elkaar

Zorgen voor jezelf en voor elkaar

Dankzij jouw donatie kunnen wij extra voorzieningen realiseren voor de patiënten in het ziekenhuis St Jansdal.
CBF
Goede Doelen Nederland
ANBI