Projecten

Stichting Vrienden van het St Jansdal zet zich in voor belangrijke projecten die ten gunste komen van patiënten en bezoekers, groot en klein.

De raad van bestuur van het ziekenhuis St Jansdal legt jaarlijks een lijst met projectaanvragen voor aan het bestuur van de Stichting Vrienden van het St Jansdal. Het gaat om voorzieningen, die niet uit het budget van het ziekenhuis zelf betaald kunnen worden.  

Deze aanvragen worden door het bestuur getoetst aan diverse criteria. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de voorziening het welzijn van de patiënt moet verhogen. Aanvragen mogen ook niet onder de exploitatie vallen.  

 

Zorgen voor jezelf en voor elkaar

Zorgen voor jezelf en voor elkaar

Dankzij jouw donatie kunnen wij extra voorzieningen realiseren voor de patiënten in het ziekenhuis St Jansdal.
CBF
Goede Doelen Nederland
ANBI