Geschiedenis

De Stichting Vrienden van het St Jansdal is opgericht in 1992. Dit om een scheiding te maken tussen de geldstromen van het ziekenhuis en giften die werden ontvangen. Oorspronkelijk waren de opbrengsten bedoeld voor patiënten en medewerkers. Om in aanmerking te komen voor belastingvrijstelling werden de statuten in 1995 gewijzigd. Alleen voorzieningen die ten goede komen van de patiënten vallen nu nog onder de doelgroep.

Doelstelling en motto

De doelstelling is statutair als volgt omschreven:

Het  bevorderen van het welzijn van patiënten van het Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest Veluwe (St Jansdal). Dit bevorderen zal steeds geschieden in nauwe samenwerking en in onderlinge overeenstemming met de raad van bestuur  van het Ziekenhuis St Jansdal.

 

Het motto van de Vriendenstichting luidt: Geven voelt goed!

 

De Stichting Vrienden van het St Jansdal ondersteunt en financiert voorzieningen in het St Jansdal die meehelpen om een helende omgeving (genezend klimaat) te creëren. Dit met het doel het welzijn van patiënten en bezoekers van ziekenhuis St Jansdal te verhogen. 

Missie en visie

De missie van het ziekenhuis is: ‘Met liefde en compassie de beste zorg verlenen in een helende omgeving’. De missie van de Stichting Vrienden van St jansdal is: “Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis”. De Stichting Vrienden van St Jansdal werft middelen bij instellingen, ondernemingen en particulieren voor extra voorzieningen die het verblijf van patiënten zo aangenaam mogelijk maken en die niet uit de reguliere budgetten kunnen worden gefinancierd.

Zorgen voor jezelf en voor elkaar

Zorgen voor jezelf en voor elkaar

Dankzij jouw donatie kunnen wij extra voorzieningen realiseren voor de patiënten in het ziekenhuis St Jansdal.
ANBI
Goede Doelen Nederland
CBF