CBF

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het St Jansdal heeft de zogenaamde Gedragscode Fondsenwerving, die richtlijnen geeft voor beleid en praktijk, onderschreven en handelt ernaar. Het hieraan gekoppelde keurmerk van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving waarborgt een verantwoorde fondsenwerving en financiële verantwoording.