Nalatenschap

Regelmatig ontvangt de Stichting Vrienden van het St Jansdal donaties uit nalatenschappen van tevreden patiënten. Daar zijn we erg blij mee! Je kunt de Stichting Vrienden van het St Jansdal laten opnemen in je testament. Na het overlijden laat je (een deel van) je geld na aan de Vriendenstichting. Omdat de Stichting Vrienden van het St Jansdal een ANBI-status heeft, betaal je geen schenkings- en successierecht. Dit betekent dat het hele bedrag van je begunstiging ten goede komt aan de projecten van de Stichting Vrienden van het St Jansdal. Je kunt je nalatenschap op de volgende manieren regelen: 

 

Legaat
Dit is een bepaling in je testament waarmee je van tevoren een vastgesteld bedrag nalaat aan de Stichting Vrienden van het St Jansdal. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag je de Stichting ondersteunt. 

 

Erfstelling

Hiermee kunt je een bepaald percentage van de erfenis vastleggen in een notariële akte. 

 

Folder

Wij hebben een speciale Nalatenschapsfolder ontwikkeld. Download hier de folder.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je ook contact opnemen met je notaris en kun je terecht op de Erfwijzer en de site van de belastingdienst.