Nalatenschap

Regelmatig ontvangt de Stichting Vrienden van het St Jansdal donaties uit nalatenschappen van tevreden patiënten. Daar zijn we erg blij mee! U kunt de Stichting Vrienden van het St Jansdal laten opnemen in uw testament. Na uw overlijden laat u (een deel van) uw geld na aan de Vriendenstichting. Omdat de Stichting Vrienden van het St Jansdal een ANBI-status heeft, betaalt u geen schenkings- en successierecht. Dit betekent dat het hele bedrag van uw begunstiging ten goede komt aan de projecten van de Stichting Vrienden van het St Jansdal. U kunt uw nalatenschap op de volgende manieren regelen:

 

Legaat
Dit is een bepaling in uw testament waarmee u van tevoren een vastgesteld bedrag nalaat aan de Stichting Vrienden van het St Jansdal. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de Stichting ondersteunt.

 

Erfstelling
Hiermee kunt u een bepaald percentage van de erfenis vastleggen in een notariële akte.

 

Folder

Wij hebben een speciale Nalatenschapsfolder ontwikkeld. Download hier de folder.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u ook contact opnemen met uw notaris en u kunt terecht op de Erfwijzer en de site van de belastingdienst.