Periodieke gift

Wilt u de Stichting Vrienden van het St Jansdal regelmatig en voor minimaal vijf jaar steunen, dan is een periodieke schenking voor u fiscaal aantrekkelijk. Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal vijf jaar een schenking te doen. Vanaf 1-1-2014 is een notariële akte niet meer nodig. De schenking wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Kijk voor nadere informatie op de website van de belastingdienst.