Projectaanvragen

De raad van bestuur van het ziekenhuis St Jansdal legt jaarlijks een lijst met projectaanvragen voor aan het bestuur van de Stichting Vrienden van het St Jansdal. Het gaat om voorzieningen, die niet uit het budget van het ziekenhuis zelf betaald kunnen worden. Deze aanvragen worden door het bestuur getoetst aan diverse criteria. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de voorziening het welzijn van de patiënt moet verhogen. Aanvragen mogen ook niet onder de exploitatie vallen. Met de realisatie van deze voorzieningen ondersteunt de Stichting Vrienden van het St Jansdal het streven van het ziekenhuis om een helende omgeving te bieden, waarin de patiënt zich meer thuis voelt, minder angstig is en sneller herstelt.

 

Speerpunten zijn: