Anneke Plette

Anneke Plette heeft 48 jaar gewerkt in ziekenhuis St Jansdal. De laatste vijftien jaar was zij hoofd van de afdeling communicatie. Vanuit deze functie was zij destijds ook betrokken bij de oprichting van de Stichting Vrienden van het St Jansdal en was ook vaste contactpersoon vanuit de ziekenhuisorganisatie voor het bestuur van de Vriendenstichting. In 2022 is zij met pensioen gegaan maar voelt zich nog steeds zeer verbonden met het St Jansdal. Zij wil zich dan ook graag inzetten voor de Vriendenstichting. De Stichting werkt aan het realiseren van een genezend klimaat. Met diverse voorzieningen wordt het verblijf in het ziekenhuis voor patiënten hopelijk wat aangenamer. Daar wil zij zich van harte voor inzetten!