Fiscale aftrekbaarheid

De Stichting Vrienden van het St Jansdal is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over de ANBI regeling kunt u vinden op: www.anbi.nl

Ons RSIN of fiscaal nummer is: 801514617