Eenmalige gift

Wilt u ons eenmalig ondersteunen? Dat kan uiteraard!

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL21INGB0007234872  t.n.v. Stichting Vrienden van het St Jansdal te Harderwijk.