Organisatie & Bestuur

   Het Bestuur van de Stichting Vrienden van St Jansdal bestaat uit acht bestuursleden. Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen om de voortgang van de projecten te toetsen en keurt de begroting en de jaarrekening goed. Tevens worden fondsenwervende activiteiten georganiseerd. De bestuursleden ontvangen in hun hoedanigheid geen bezoldiging.

 

 

 

Esther Rozeboom

Voorzitter en bestuurslid 

Eigenaar / Communicatiestrateeg Catch-On

Lees meer

     

 

Theo Ceelen

Penningmeester en bestuurslid

Directeur C.S.C. Zeewolde

Lees meer

 

     

 

Dick van Buren

Bestuurslid

Voormalig Manager Facilitair Bedrijf St Jansdal

Lees meer

 

 

 

 

Stephanie Scheiberlich

Secretaris en bestuurslid

Notaris Kern notarissen

Lees meer

 

 

Eddy Vlijm

Adviseur bestuur

Directeur/eigenaar DGA Hellebrekers Nunspeet, Oss, Alphen a/d Rijn, Haaksbergen en in België

Lees meer

 

 

Karin van Turnhout

Coördinator fondsenwerving

Lees meer