Organisatie & Bestuur

   Het Bestuur van de Stichting Vrienden van St Jansdal bestaat uit acht bestuursleden. Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen om de voortgang van de projecten te toetsen en keurt de begroting en de jaarrekening goed. Tevens worden fondsenwervende activiteiten georganiseerd. De bestuursleden ontvangen in hun hoedanigheid geen bezoldiging.

 

 

 

Esther Rozeboom

Voorzitter en bestuurslid 

Eigenaar / Communicatiestrateeg Catch-On

Lees meer

 

 

Dick van Buren

 

 

Bestuurslid

Voormalig Manager Facilitair Bedrijf St Jansdal

Lees meer

 

 

 

Stephanie Scheiberlich

Secretaris en bestuurslid

Notaris Kern notarissen

Lees meer

 

 

 

Caspar Norg

Bestuurslid

Managing director Giraffes4Zebras

Lees meer

 

Phuong Nguyen

Bestuurslid

Advocaat en mede-eigenaar Okkerse & Schop Advocaten

Lees meer

 

 

 

 

 

Tjakko Reinink

Bestuurslid en penningmeester

Registeraccountant en eigenaar Reinink Accountants

Lees meer

 

 

Anneke Plette

Bestuurslid

Voormalig hoofd communicatie ziekenhuis St Jansdal

Lees meer