Maildisclaimer

Alle e-mail, met inbegrip van bijlagen, kan vertrouwelijk van aard zijn. Indien u deze e-mail of bijlagen per vergissing heeft ontvangen, mag u die niet openbaar maken, kopiëren of verspreiden. Breng de afzender in dat geval per ommegaande op de hoogte en verwijder de e-mail of  bijlagen uit uw computer. Iedere andere handeling die verband houdt met deze e-mail en/of de bijlagen is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. Slechts de door Ziekenhuis St Jansdal op papier gestelde mededelingen hebben een officieel karakter en prevaleren deze e-mail, met inbegrip van de bijlagen. Ziekenhuis St Jansdal is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige verzending van deze e-mail en/of de bijlagen.