Dick van Buren

Dick van Buren was jarenlang verbonden aan ziekenhuis St Jansdal 

in verschillende functies en destijds betrokken bij de ‘geboorte’ van de 

Stichting Vrienden van het ziekenhuis. Het belang en de activiteiten van de stichting zijn voor hem dan ook niet nieuw. De projecten die met behulp van de stichting worden gerealiseerd, kleinere en grotere, zijn enorm welkom. Iedereen die daar aan meewerkt zal merken dat geven goed voelt en dat geldt ook voor zijn eigen inzet voor de Vrienden van ziekenhuis St Jansdal. De Vriendenstichting geeft ook inhoud aan de verbondenheid met de omgeving, de inwoners en de patiënten in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.