Missie en visie

De missie van het ziekenhuis is: ‘Met liefde en compassie de beste zorg verlenen in een helende omgeving’. De missie van de Stichting Vrienden van St jansdal is: “Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis”. De Stichting Vrienden van St Jansdal werft middelen bij instellingen, ondernemingen en particulieren voor extra voorzieningen die het verblijf van patiënten zo aangenaam mogelijk maken en die niet uit de reguliere budgetten kunnen worden gefinancierd.