Beleidsnotitie

Er is door het bestuur van de Vrienden een beleidsnotitie gemaakt, waarin rekening gehouden wordt met de randvoorwaarden van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).